Strona ta powstała, aby zebrać, uporządkować i udostępnić wszystkim zainteresowanym twórczość Agaty. A tych, którzy Jej jeszcze nie poznali, zaprosić do świata „narysowanego” przez wrażliwość i wyobraźnię Agaty, a odzwierciedlonego w Jej piosenkach. Zwracam się z gorącą prośbą do osób, które posiadają jakiekolwiek nagrania, zdjęcia lub inne pamiątki związane z Agatą, aby się nimi podzieliły.