Strona ta powstała, aby zebrać, uporządkować i udostępnić wszystkim zainteresowanym twórczość Agaty. A tych, którzy Jej jeszcze nie poznali, zaprosić do świata „narysowanego” przez wrażliwość i wyobraźnię Agaty, a odzwierciedlonego w Jej piosenkach.

Zwracam się z gorącą prośbą do osób, które posiadają jakiekolwiek nagrania, zdjęcia lub inne pamiątki związane z Agatą, aby się nimi podzieliły. Mam nadzieję, że wspólnymi siłami zbudujemy miejsce, gdzie pamięć o Agacie nie przeminie. Może razem uda nam się także uzupełnić brakujące piosenki, lub odnaleźć muzykę do pozostałych po Agacie tekstów. Będę także wdzięczna za wszelkie uwagi i sugestie dotyczące informacji zawartych na stronie.

Dziękuję serdecznie wszystkim życzliwym osobom, za nieocenioną pomoc w przygotowaniu tej strony! 

Dorota Najda