Zdjęcia udostępnione przez Pana Cezarego Rutę. Pochodzą z czasów studenckich oraz nieliczne zachowane z okresu występów z Wojtkiem Czemplikiem.