W tekście wykorzystano fragmenty Psalmu 115

Nie nam Panie, nie nam
Ale imieniu Twemu chwałę daj
Nie nam Panie, nie nam
Ale imieniu Twemu chwałę daj

Nasz Pan jest w niebie
Czyni wszystko co zechce
Niebo jest niebem Boga
Synom ludzkim dał ziemię

Nie nam Panie, nie nam
Ale imieniu Twemu chwałę daj

Dom Izraela pokłada ufność w Panu
Pan Jego pomocą
Pan jest Jego tarczą

Nie nam Panie, nie nam
Ale imieniu Twemu chwałę daj

Pan o nas pamięta
Pan będzie błogosławił
Zarówno małym jak i wielkim
Pan jest pomocą Pan jest tarczą

Nie nam Panie, nie nam
Ale imieniu Twemu chwałę daj