W tekście wykorzystano fragmenty Psalmu 103

Pan czyni dzieła sprawiedliwe
Bierze w opiekę uciśnionych
Drogi swoje objawił Mojżeszowi
Dzieła swoje synom Izraela

Bo miłosierny jest Pan i łaskawy
Nieskory do gniewu i łagodny
Nie wiedzie sporu do końca
Nie płonie gniewem na wieki

Dni człowieka są jak trwa
Kwitnie jak na polu
Ledwie muśnie go wiatr, a już go nie ma
Miejsce gdzie był już go nie poznaje

A miłosierny jest Pan i łaskawy
Nieskory do gniewu i łagodny
Nie wiedzie sporu do końca
Nie płonie gniewem na wieki

Dni człowieka są jak trawa